Esasy we birleşdiriji goşa guşakly trolleýli elektrik göteriji

Gysga düşündiriş:

Giriş :

 • Modully komponentler, ýönekeý tehniki hyzmat we tygşytly
 • Ergonomiki taýdan düzülen dolandyryş maýatnik bilen aňsat işlemek
 • Ajaýyp gapdal ölçegleri bilen ykjam dizaýn

 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  h1-Esasy çeňňegiň ýokarky çägi, trolleýli tigirden çeňňek merkezine çenli aralyk

  h2-Çukuryň ululygy üçin çeňňek merkezindäki kiçi tigirli ýörişiň çägini baglanyşdyrmak

  K- Trolleýk aralygy

  H- Trolleýli tigirden beýiklige çenli beýiklik

   

  Jübüt girder trolleýli götermegiň artykmaçlyklary

   

  • Modully komponentler, ýönekeý tehniki hyzmat we tygşytly
  • Ergonomiki taýdan düzülen dolandyryş maýatnik bilen aňsat işlemek
  • Ajaýyp gapdal ölçegleri bilen ykjam dizaýn
  Lkuwwatlylygy (t) Iş topary Boýy götermek (m) Göteriş tizligi (M / min) Pulle gatnaşygy Syýahat etmektizlik (M / min) Trolleýk aralygy(mm)

  K

  Trolleýiň esasy aralygy(mm)W Trolleýiň beýikligi (mm) H. Upperokarky çäk (mm) Iň ýokary tigir basyşy (kN) Agramy (Kg)
  12.5 / 3.2 M5 6 0.66 / 4.0

  0.8 / 5.0

  4/1 2-20 1600 1400 467 500/142 44.5 1240
  9 1265
  12 1290
  16 / 3.2 M5 6 0.8 / 5.0

  0.66 / 4.0

   

  4/1 2-20 1700 1800 518 550/272 60.6 1950-nji ýyl
  9 2000-nji ýyl
  12 2050-nji ýyl
  20/5 M5 6 0.53 / 3.4

  0.8 / 5.0

  4/1 2-20 1800 2000-nji ýyl 582 610/435 67.7 2258
  9 2326
  12 2394
  32/5 M5 9 0.8 / 3.3

  0.8 / 5.0

  6/1

  4/1

  2-20 2300 2200 740 1241/230 95.5

   

  3076
  12 3190
  15 104.5 3381
  2800
  18 3512
  32/10 M5 9 0.8 / 3.3

  0.8 / 5.0

  6/1

  4/1

  2-20 2300

   

  2200 740 1241/230 96 3242
  12 3336
  15 2800 105 3557
  3652
  18
  40/10 M5 9 0.82-4.9

  0.8 / 5.0

  8/2

  4/1

  2-20 2300  

  2000-nji ýyl

   

  731

  1516/225 124 3900
  12 4005
  50/10 M5 6 0.53-3.2

  0.8 / 5.0

  12/2

  4/1

  2-20 2300 2050-nji ýyl 821 1500/235 97.1 2130
  9 2800 97.9

   

  5350
  12 3300 98.7 5670
  63/16 M5 6 0.4-2.4

  0.66 / 4.0

  16/2

  4/1

  2-20 2200 2050-nji ýyl 1050 1650/290 116 6720
  9 2800 116.4 7100
  12 3400 116.8 7500
  80/20 M5 6 0.4-2.4

  0.5 / 3.4

  16/2

  4/1

  2-20 2300 2500 1110 1650/290 145.7 7420
  9 3000 146.1 7810
  12 3700 146.5 8100
  63 M5 6 0.4-2.4 16/2 2-20 2200 2000-nji ýyl 1050 1650-nji ýyl 112.1 5450
  9 2800 112.5 5700
  12 3400 112.9 5950
  80 M5 6 0.4-2.4 16/2 2-20 2300 2000-nji ýyl 1110 1650-nji ýyl 140.3 5920
  9 3000 140.7 6170
  12 3700 141.1 6420

   

  STERCRANESTRENGTH

  Ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen tygşytly önümleri bermäge borçlanýar

  Elektrik göterijileriniň ökde öndürijisi, ösen nemes düşünjesine, ajaýyp tehnologiki prosese we berk hil dolandyryşyna eýe bolup, tygşytly önümleri ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Kompaniýanyň önümlerine esasan ST elektrik zynjyr göterijileri, SH elektrik simli ýüp göterijiler, SDR elektrik arassa otag göterijileri, partlama garşy elektrik göterijileri, çeýe şöhle çyra kranlary, kantilýwer kranlary we enjam öndürmekde, awtoulag pudagynda giňden ulanylýan kran bölekleri girýär, transport we logistika, Energetika senagaty, metallurgiýa, gämi gurluşygy we beýleki köp ugurlar.

  Hoistiň özi kesgitlenen ýerine ýetirişe görä aýratynlyklara eýe

  2 ýa-da 4 ýüp götermek üçin iň ýokary kuwwatlylygy 20.000 Kg, goşa berkitme trolleýli aralygy 1000 mm ýa-da 1200 mm

  6 (32 t.) 8a-da 8 (40 t) ýüp götermek üçin iň ýokary kuwwatlylygy 50.000 Kg, 1400 mm ýa-da 2240 mm ýa-da 2800 mm goşa berkitme trolleýli düşýär.

  Elektrik goşa berkitme trolleýleri kran şöhlelerine ýerleşdirilen relsleriň üstünde syýahat edýär, bu iň ýokary çeňňek ýoluny üpjün edýär.

  Okarlandyryjy trolleýiň ýokarsyna ýerleşdirilip bilner ýa-da kranyň şöhlelerine transversial ýagdaýda ýerleşdirilip bilner.

  Trolleýiň çarçuwasy polatdan ýasalan we tigirler iki hereketlendiriji we iki sany işsiz.

  Uglerod polatdan basylan tigirler hemişelik ýaglanan podşipniklerde aýlanýar.

  Trolleýda garynja ýykylýan enjam bar.

  Trolleýbus hereketlendirijisi konusyň öz-özüni tormozlaýyş görnüşidir, yzygiderli işe başlaýar we üpjün edilip bilner:

  1 syýahat tizligi 8 m / min ýa-da 10 m / min ýa-da 16 m / min ýa-da 20 m / min

  2 syýahat tizligi 16/4 m / min ýa-da 20/5 m / min

  Reduktor helikoidally dişli dişli dişler bilen ýasalýar.

  Isleg boýunça elektrik syýahat çäginiň wyklýuçatelleri bar.

  5000W

  Gözleg we gözleg tejribesi

  60P

  senetçi

  200T

  Önüm seriýasy modeli

  company_pro

  Döwrebap önümçilik ussahanalary bilen enjamlaşdyrdyk, annualyllyk önümçilik kuwwaty on müňlerçe birlige ýetip biler

  Satylandan soňHYZMAT

  HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde

  sh1

  24 sagat hyzmat

  24 sagat hyzmat liniýasy, islän wagtyňyz tehniki hyzmat habarnamalaryny kabul ediň we tehnikler näsazlygy çözmek üçin 24 sagadyň dowamynda wakanyň ýerine baryp bilerler.

  sh2

  Gurnama

  Enjam ulanyjynyň sahypasyna daşalýar we Steyr gurnama ugruna we hiline gözegçilik etmek üçin in engineeringener we tehniki işgärleri gurnama ýerine iberýär.

  sh3

  Mugt tehniki okuw

  Islegleriňize görä size mugt tehniki taýýarlyk bereris;gurnamak we işe girizmek wagtynda ýerinde okuwy goşmak bilen.

  sh4

  Ömürboýy hyzmat etmek hyzmaty

  Kepillik 12 aý, ömri abatlamak hyzmaty kepillik möhletinden ýokary bolup, ulanyja maddy bahasy we tehniki hyzmaty tölenýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary