Kompaniýa habarlary

 • How to repair electric hoist better

  Elektrik göterijini nädip has gowy bejermeli

  Elektrik zeperiniň, birikmäniň kesilmeginiň ýa-da aragatnaşygyň ýaramaz bolmagy üçin elektrik göterijiniň esasy we dolandyryş zynjyrlaryny barlaň, bu bolsa motoryň işlemezligini üpjün eder.Esasy dolandyryş zynjyrlary esasy we gözegçilik zynjyrlarynyň motoryň ýanmagynyň öňüni almaly, ýa-da göteriji hereketlendiriji birden elektrik togunda işleýär., ...
  Koprak oka
 • Eight troubles and solutions of electric hoists

  Sekiz kynçylyk we elektrik göterijileriň çözgütleri

  Elektrik göterijini ulanmak prosesinde döwmek aňsat.Elektrik göterijiniň howpsuz işleýşini gowulandyrmak üçin, işdäki dürli näsazlyklary wagtynda we takyk çözmek gurluşygyň we önümçiligiň möhüm bölegine öwrüldi.Gurmak tejribesi bilen birleşdirilen a ...
  Koprak oka
 • Attention of electric hoist

  Elektrik göterijiniň ünsi

  1. standardewropanyň standart elektrik göterijisini ýörite adam dolandyrmaly.Standardewropanyň standart elektrik göterijisi näme?operatora howpsuzlyk amallaryny özleşdirmäge rugsat berilmelidir we krany süýşürmek düýbünden gadagan.2. Europeanewropa standasy ...
  Koprak oka