Speokary tizlikli agyr elektrik göteriji

Gysga düşündiriş:

Giriş :

“Double Girder Trolley Hoist” göteriji mehanizm hökmünde goşa berkitme kran üstünde oturdylyp bilner.Bahalandyrylan ýük 80t çenli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

trolleýli stasionar görnüşli elektrik simli ýüp göteriji, “Double Girder” trolleýli göteriji esasan kran we gantry kranlary götermek mehanizmi üçin ulanylýar.

 

Biz bilen habarlaşyň

24 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşarys.

 

Tejribeli satuw topary hünärmenlere wagtynda jogap berip biler
Aýratyn inerener size 24 sagadyň dowamynda dizaýny hödürläp biler

Main and associate double girders trolley electric hoist
Main and associate double girders trolley electric hoist
Lkuwwatlylygy (t) Iş topary Boýy götermek (m) Göteriş tizligi (M / min) Pulle gatnaşygy Syýahat etmektizlik (M / min) Trolleýk aralygy(mm)

K

Trolleýiň esasy aralygy(mm)W Trolleýiň beýikligi (mm) H. Upperokarky çäk (mm) Iň ýokary tigir basyşy (kN) Agramy (Kg)
12.5 / 3.2 M5 6 0.66 / 4.0

0.8 / 5.0

4/1 2-20 1600 1400 467 500/142 44.5 1240
9 1265
12 1290
16 / 3.2 M5 6 0.8 / 5.0

0.66 / 4.0

 

4/1 2-20 1700 1800 518 550/272 60.6 1950-nji ýyl
9 2000-nji ýyl
12 2050-nji ýyl
20/5 M5 6 0.53 / 3.4

0.8 / 5.0

4/1 2-20 1800 2000-nji ýyl 582 610/435 67.7 2258
9 2326
12 2394
32/5 M5 9 0.8 / 3.3

0.8 / 5.0

6/1

4/1

2-20 2300 2200 740 1241/230 95.5

 

3076
12 3190
15 104.5 3381
2800
18 3512
32/10 M5 9 0.8 / 3.3

0.8 / 5.0

6/1

4/1

2-20 2300

 

2200 740 1241/230 96 3242
12 3336
15 2800 105 3557
3652
18
40/10 M5 9 0.82-4.9

0.8 / 5.0

8/2

4/1

2-20 2300  

2000-nji ýyl

 

731

1516/225 124 3900
12 4005
50/10 M5 6 0.53-3.2

0.8 / 5.0

12/2

4/1

2-20 2300 2050-nji ýyl 821 1500/235 97.1 2130
9 2800 97.9

 

5350
12 3300 98.7 5670
63/16 M5 6 0.4-2.4

0.66 / 4.0

16/2

4/1

2-20 2200 2050-nji ýyl 1050 1650/290 116 6720
9 2800 116.4 7100
12 3400 116.8 7500
80/20 M5 6 0.4-2.4

0.5 / 3.4

16/2

4/1

2-20 2300 2500 1110 1650/290 145.7 7420
9 3000 146.1 7810
12 3700 146.5 8100
63 M5 6 0.4-2.4 16/2 2-20 2200 2000-nji ýyl 1050 1650-nji ýyl 112.1 5450
9 2800 112.5 5700
12 3400 112.9 5950
80 M5 6 0.4-2.4 16/2 2-20 2300 2000-nji ýyl 1110 1650-nji ýyl 140.3 5920
9 3000 140.7 6170
12 3700 141.1 6420

 

STERCRANESTRENGTH

Ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen tygşytly önümleri bermäge borçlanýar

Elektrik göterijileriniň ökde öndürijisi, ösen nemes düşünjesine, ajaýyp tehnologiki prosese we berk hil dolandyryşyna eýe bolup, tygşytly önümleri ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Kompaniýanyň önümlerine esasan ST elektrik zynjyr göterijileri, SH elektrik simli ýüp göterijiler, SDR elektrik arassa otag göterijileri, partlama garşy elektrik göterijileri, çeýe şöhle çyra kranlary, kantilýwer kranlary we enjam öndürmekde, awtoulag pudagynda giňden ulanylýan kran bölekleri girýär, transport we logistika, Energetika senagaty, metallurgiýa, gämi gurluşygy we beýleki köp ugurlar.

Esasy we assosiirlenen goşa girders trolleý elektrik göteriji

125 kg-dan 6300 kg-a çenli götermek kuwwatyny giňeltmek üçin giň zynjyr
Gaty çoýun demir zynjyryndan gönüden-göni asma
Artykmaç hereketlendiriji şahanyň kömegi bilen zynjyrly sürüjini aňsat gözden geçirmek we hyzmat etmek
Örän gysga we ykjam gurluşyk giňişligiň iň ýokary derejede ulanylmagyny üpjün edýär
FEM / ISO ülňülerine laýyklykda ýokary ISO klassifikasiýasy
Çalt elýeterli häzirki zaman Kanban önümçiligi
Partlamadan goralýan dizaýnda, ATEX we IECEx-e laýyk gelýän görnüşde bar

“Double Girder Trolley Hoist” göteriji mehanizm hökmünde goşa berkitme kran üstünde oturdylyp bilner.Bahalandyrylan ýük 80t çenli

Jübüt girder trolleýli götermegiň artykmaçlyklary
Modully komponentler, ýönekeý tehniki hyzmat we tygşytly
Ergonomiki taýdan düzülen dolandyryş maýatnik bilen aňsat işlemek
Ajaýyp gapdal ölçegleri bilen ykjam dizaýn

Jübüt girder trolleýli göterijiniň ulanylyşy
Trolleýli elektrik simli ýüp göteriji, “Double Girder” trolleýli göteriji esasan iş kranly kranlary we gantry kranlary götermek mehanizmi üçin ulanylýar, adaty tizlik we süýşmek tizligi we süýşmek tizligi takyk şertlerde saýlanmalydyr.Trolleýiň işleýiş tizliginde diňe bir bar.

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

company_pro

Döwrebap önümçilik ussahanalary bilen enjamlaşdyrdyk, annualyllyk önümçilik kuwwaty on müňlerçe birlige ýetip biler

Satylandan soňHYZMAT

HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde

125 kg-dan 6300 kg-a çenli götermek kuwwatyny giňeltmek üçin giň zynjyr

Gaty çoýun demir zynjyryndan gönüden-göni asma

Artykmaç hereketlendiriji şahanyň kömegi bilen zynjyrly sürüjini aňsat gözden geçirmek we hyzmat etmek

Örän gysga we ykjam gurluşyk giňişligiň iň ýokary derejede ulanylmagyny üpjün edýär

FEM / ISO ülňülerine laýyklykda ýokary ISO klassifikasiýasy

Çalt elýeterli häzirki zaman Kanban önümçiligi

Partlamadan goralýan dizaýnda, ATEX we IECEx-e laýyk gelýän görnüşde bar

“Double Girder Trolley Hoist” göteriji mehanizm hökmünde goşa berkitme kran üstünde oturdylyp bilner.Bahalandyrylan ýük 80t çenli

Jübüt girder trolleýli götermegiň artykmaçlyklary

Modully komponentler, ýönekeý tehniki hyzmat we tygşytly

Ergonomiki taýdan düzülen dolandyryş maýatnik bilen aňsat işlemek

Ajaýyp gapdal ölçegleri bilen ykjam dizaýn

Jübüt girder trolleýli göterijiniň ulanylyşy

Trolleýli elektrik simli ýüp göteriji, “Double Girder” trolleýli göteriji esasan iş kranly kranlary we gantry kranlary götermek mehanizmi üçin ulanylýar, adaty tizlik we süýşmek tizligi we süýşmek tizligi takyk şertlerde saýlanmalydyr.Trolleýiň işleýiş tizliginde diňe bir bar.

Biz bilen habarlaşyň

24 sagadyň dowamynda siziň bilen habarlaşarys.

Tejribeli satuw topary hünärmenlere wagtynda jogap berip biler

Aýratyn inerener size 24 sagadyň dowamynda dizaýny hödürläp biler

Hoistiň özi kesgitlenen ýerine ýetirişe görä aýratynlyklara eýe

2 ýa-da 4 ýüp götermek üçin iň ýokary kuwwatlylygy 20.000 Kg, goşa berkitme trolleýli aralygy 1000 mm ýa-da 1200 mm

6 (32 t.) 8a-da 8 (40 t) ýüp götermek üçin iň ýokary kuwwatlylygy 50.000 Kg, goşa berkitme trolleýli aralygy 1400 mm ýa-da 2240 mm ýa-da 2800 mm

Elektrik goşa berkitme trolleýleri, kran şöhlelerine ýerleşdirilen relsleriň üstünde syýahat edýär, bu iň ýokary çeňňek ýoluny üpjün edýär.

Okarlandyryjy trolleýiň ýokarsyna ýerleşdirilip bilner ýa-da kranyň şöhlelerine transversial ýagdaýda ýerleşdirilip bilner.

Trolleýiň çarçuwasy polatdan ýasalan we tigirler iki hereketlendiriji we iki sany işsiz.

Uglerod polatdan basylan tigirler hemişelik ýaglanan podşipniklerde aýlanýar.

Trolleýda garynja ýykylýan enjam bar.

Trolleýbus hereketlendirijisi konusyň öz-özüni tormozlaýyş görnüşidir, yzygiderli işe başlaýar we üpjün edilip bilner:

1 syýahat tizligi 8 m / min ýa-da 10 m / min ýa-da 16 m / min ýa-da 20 m / min

2 syýahat tizligi 16/4 m / min ýa-da 20/5 m / min

Reduktor helikoidally dişli dişli dişler bilen ýasalýar.

Isleg boýunça elektrik syýahat çäginiň wyklýuçatelleri bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň