Typeewropa görnüşli garyndy polat elektrik göteriji tigir

Gysga düşündiriş:

Giriş :

Ösen tehnologiýa, ygtybarly we ygtybarly, saklamak aňsat, ýaşyl energiýa tygşytlamak

Programma pudagy :

Bu tigir, aňsat ýygnamak we ajaýyp syýahat funksiýalary bilen Europeanewropa görnüşli elektrik göteriji üçin aýratyn


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

STERCRANESTRENGTH

Ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen tygşytly önümleri bermäge borçlanýar

 

Tigir toplumynyň rulman goldawy burç gutusynyň gurluşyny kabul edýär we burç gutusy tigirli demirýoluň öňüni almak üçin keseligine we tigiriň dikligine süýşmegini üpjün etmek üçin kiçijik çarçuwada boltlar bilen berkidilýär. Tigiriň diametrini we materialyny saýlamak esaslanýar iň amatsyz şertlerde tigiriň iň ýokary goldaw güýjünde, tigiriň artykmaç ýüklenmezligini üpjün edýär.

 

Tigir toplumynyň podşipnigi 45 ° bölünen gurluş bilen nädogry gabat gelýär, rulman goldawynyň ýarym halkasy ilki bilen kiçijik çarçuwada kebşirlenýär, soňra integral ýarym halka we rulman gutusy tegelek korpus birleşdirilýär we şeýlelik bilen tigiriň ýygnanyşygyny barlaýar. takyklygy we hersi Tigiriň keseligine we dikligine sowulmagy, soňra bolsa tigir toplumy oturdylýar.Bu gurluşy ýokary gurnama takyklygy we durnukly işlemegi bilen gurmak we sökmek aňsat.

 

Kompaniýanyň önümlerine esasan ST elektrik zynjyr göterijileri, SH elektrik simli ýüp göterijiler, SDR elektrik arassa otag göterijileri, partlama garşy elektrik göterijileri, çeýe şöhle çyra kranlary, kantilýwer kranlary we enjam öndürmekde, awtoulag pudagynda giňden ulanylýan kran bölekleri girýär, transport we logistika, Energetika senagaty, metallurgiýa, gämi gurluşygy we beýleki köp ugurlar.

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

company_pro

Döwrebap önümçilik ussahanalary bilen enjamlaşdyrdyk, annualyllyk önümçilik kuwwaty on müňlerçe birlige ýetip biler

Satylandan soňHYZMAT

HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde

sh1

24 sagat hyzmat

sh2

Gurnama

sh3

Mugt tehniki okuw

sh4

Ömürboýy hyzmat etmek hyzmaty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň