Simsiz uzakdan dolandyryş bilen standart däl adaty elektrik göteriji

Gysga düşündiriş:

Elektrik göterijiniň kiçi, ykjam, ýeňil agramy we ajaýyp dizaýny bar, bir fazaly elektrik üpjünçiligini ulanyň, çalt we aňsat işleýär, gurmak aňsat, howpsuzlyk, ygtybarly we giňden ulanylýar. DIY üçin amatly göteriji gurallar, ammarlar, garaageslar, fermalar, aw, hereketlendiriji abatlaýyş dükanlary, maşyn dükanlary, restoranlar, AD tagtalary saklamak, görkezmek we jaýy abadanlaşdyrmak we ş.m. ýük awtoulaglaryndan we tirkeglerden agyr zatlary ýüklemek we düşürmek üçin ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

STERCRANESTRENGTH

Ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen tygşytly önümleri bermäge borçlanýar

Elektrik göterijileriniň ökde öndürijisi, ösen nemes düşünjesine, ajaýyp tehnologiki prosese we berk hil dolandyryşyna eýe bolup, tygşytly önümleri ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Kompaniýanyň önümlerine esasan ST elektrik zynjyr göterijileri, SH elektrik simleri götermek,

 

Arassa otagyňyzyň ululygyna garamazdan, kran göterijileri elmydama möhüm rol oýnaýar.Arassa otag göteriji el bilen götermek ýa-da hereket etmek üçin gaty agyr materiallary göterip biler we islendik kranyň esasyny düzüp biler.

 

“Hoists Direct” köp dürli markalary, kuwwatlyklary, liftleri we elektrik zynjyryny ýokarlandyrmak üçin mümkinçilikleri hödürleýär.Elektrik zynjyry göterijileri 5 tonna ýa-da ondanam pes götermek üçin iň oňat warianty hödürleýär.

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

company_pro

Satylandan soňHYZMAT

HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň