110 woltlyk trolleýli standart däl kranlar we göterijiler

Gysga düşündiriş:

Giriş :

Ösen tehnologiýa, ygtybarly we ygtybarly, saklamak aňsat, ýaşyl energiýa tygşytlamak

Programma pudagy :

Standart däl kranlar we göterijiler, adaty göterijilere we kranlara esaslanyp dizaýn edilen we öndürilen önümi aňladýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

STERCRANESTRENGTH

Ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen tygşytly önümleri bermäge borçlanýar

Elektrik göterijileriniň ökde öndürijisi, ösen nemes düşünjesine, ajaýyp tehnologiki prosese we berk hil dolandyryşyna eýe bolup, tygşytly önümleri ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen üpjün etmegi maksat edinýär.

 

Standart däl elektrik göterijiniň we kranlaryň esasy aýratynlygy, alyjynyň hakyky iş şertlerine we aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelmek, “Tantragna” standart däl önümleri her dürli gurup biler we alyjy üçin aýratyn göteriji enjam döredip biler.
Standart däl elektrik göteriji aýratynlyklara pes kelleli elektrik göteriji, goşa çeňňek elektrik göteriji, köp çeňňek elektrik göteriji, tegelek ýol elektrik göteriji, goşa yzly elektrik göteriji, poslama garşy metallurgiýa elektrik göteriji girýär.

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

company_pro

Satylandan soňHYZMAT

HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň