Customörite agyr / ýeňil ýük goşa flanesli ýasalan Elektrik göteriji tigir

Gysga düşündiriş:

Giriş :

Ösen tehnologiýa, ygtybarly we ygtybarly, saklamak aňsat, ýaşyl energiýa tygşytlamak

Programma pudagy :

tormozly hereketlendirijiler I-şöhläniň boýundaky ähli elektrik göteriji bolan trolleýiň hereketlendiriji tigirlerini işleýän reduktorlar arkaly sürmek üçin ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

STERCRANESTRENGTH

Ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen tygşytly önümleri bermäge borçlanýar

 

“WheelsCast” polat, goşa flanesli, uçuş-gonuş demirýoly üçin basgançaklar bilen gutardy.Tigiriň gutarýan ýerine seresaplylyk bilen ýerleşdirilip, içki ýaryş hökmünde hyzmat edýän gatylaşdyrylan okuň üstünde göni işleýär.

 

Kompaniýanyň önümlerine esasan ST elektrik zynjyr göterijileri, SH elektrik simli ýüp göterijiler, SDR elektrik arassa otag göterijileri, partlama garşy elektrik göterijileri, çeýe şöhle çyra kranlary, kantilýwer kranlary we enjam öndürmekde, awtoulag pudagynda giňden ulanylýan kran bölekleri girýär, transport we logistika, Energetika senagaty, metallurgiýa, gämi gurluşygy we beýleki köp ugurlar.

 

Uglerod polatdan we garyndy polatdan ýasalan adaty we adaty agyr / ýeňil goşa flanesli ýasalan kran tigirlerini öndüriji.

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

company_pro

Döwrebap önümçilik ussahanalary bilen enjamlaşdyrdyk, annualyllyk önümçilik kuwwaty on müňlerçe birlige ýetip biler

Satylandan soňHYZMAT

HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde

sh1

24 sagat hyzmat

sh2

Gurnama

sh3

Mugt tehniki okuw

sh4

Ömürboýy hyzmat etmek hyzmaty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň