Tigir toplumy - orta uglerod polatdan elektrik göteriji esbaplar

Gysga düşündiriş:

Giriş :

Ösen tehnologiýa, ygtybarly we ygtybarly, saklamak aňsat, ýaşyl energiýa tygşytlamak

Programma pudagy :

Orta uglerod polatdan ýasalan elektrik göteriji tigir.Aýlaw tigirimiziň ygtybarlylygy, tejribämiziň we tehnikanyň kämilligine bolan ygrarlylygymyzyň netijesidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

STERCRANESTRENGTH

Ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen tygşytly önümleri bermäge borçlanýar

Önümleriň öndürijiligini, önümçilik ýerlerini dürli-dürli ulanmak üçin hilini ýokarlandyrmak üçin iň täze desgalary we nou-hau goýmagy dowam etdirýäris.

 

1. Ölçegleri barlamak.
2. Gatylygy ölçemek.(HB, HS, HRC)
3. Material synag.
4. ficüzleýlik synagy.
5. weýran ediji synag.

Üstünlik

Daşarky çyzgydan, ykjam gurluşdan peýdalanmak

Alýumin örtügi, modanyň daşky görnüşi we ajaýyp dizaýny

Çotgasyz dizaýn we elektromagnit päsgelçilik ýok

Satuwdan soň ajaýyp hyzmat, bazar agentine goldaw we gorag

Ajaýyp hil, Hytaýda iň ýokary, hemişe öňdebaryjy

Mysal tertibi we yz tertibi kabul ederliklidir

Kompaniýanyň önümlerine esasan ST elektrik zynjyr göterijileri, SH elektrik simli ýüp göterijiler, SDR elektrik arassa otag göterijileri, partlama garşy elektrik göterijileri, çeýe şöhle çyra kranlary, kantilýwer kranlary we enjam öndürmekde, awtoulag pudagynda giňden ulanylýan kran bölekleri girýär, transport we logistika, Energetika senagaty, metallurgiýa, gämi gurluşygy we beýleki köp ugurlar.

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

company_pro

Döwrebap önümçilik ussahanalary bilen enjamlaşdyrdyk, annualyllyk önümçilik kuwwaty on müňlerçe birlige ýetip biler

Satylandan soňHYZMAT

HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde

sh1

24 sagat hyzmat

sh2

Gurnama

sh3

Mugt tehniki okuw

sh4

Ömürboýy hyzmat etmek hyzmaty


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň