Iki gezekli trolleýda elektrik zynjyry ýokarlandyrylýar

Gysga düşündiriş:

Giriş :

  • Upperokarky we aşaky çäkli wyklýuçateller güýji motora göni kesýär.Bu howpsuzlyk enjamy gyzgyn metalda we möhüm ulanyşlarda talap edilýär.
  • Mehaniki we elektrik taýdan biri-biri bilen baglanyşdyrylan ýokary öndürijilik.
  • Gapdal rolikli motorly trolleý, öwrümler arkaly rahat hereket etmäge mümkinçilik berýär.

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

M5, M4, M6 üçin görkezijiler, M7 zerur bolanda düzülip bilner

h-Esasy çeňňegiň ýokarky çägi, trolleýli tigirden çeňňek merkezine çenli aralyk

K-Trolleý ýol aralygy M5, M4, M6 üçin bellikler, zerur bolanda düzülip bilner, M7

W- Trolleýiň esasy aralygy

H- Trolleýli tigirden beýiklige çenli beýiklik

1
微信图片_20220221150033
微信图片_20220221150023
1
2
Lkuwwatlylygy (t) Iş topary Boýy götermek (m) Göteriş tizligi (M / min) Pulle gatnaşygy Syýahat etmektizlik (M / min) Trolleýk aralygy(mm)

K

Trolleýiň esasy aralygy(mm)W Trolleýiň beýikligi (mm) H. Upperokarky çäk (mm) Iň ýokary tigir basyşy (kN) Agramy (Kg)
3.2 M5 6 0.8 / 5.0 4/1 2-20 1500 800 450 222 11.9 510
9 525
12 540
6.3 M5 6 0.8 / 5.0 4/1 2-20 1600 1000 450 480 20.9 632
9 652
12 672
10 M5 6 0.8 / 5.0 4/1 2-20 1600 1000 441 500 30.0 871
9 896
12 921
12.5 M5 6 0.66 / 4.0 4/1 2-20 1600 1000 441 500 40.5 890
9 915
12 940
16 M5 6 0.66 / 4.0 4/1 2-20 1800 1200 518 550 59.4 1314
9 59.7 1348
12 60.0 1381
20 M5 6 0.53 / 3.4 4/1 2-20 1800  

1200

 

582

610 59.5 1718
9 1766-njy ýyl
12 1814
32 M5 9 0.8 / 3.3 6/1 2-20 2300 2200 740 1241 95 2826
12 2920
15 104 3091
2800
3199
18
40 M5 9 0.82-4.9 8/2 2-20 2300 1770-nji ýyl 731 1516 124 3474
12 3563
50 M5 6 0.53-3.2 12/2 2-20 2300 2000-nji ýyl 821 1500 97.1 4430
9 2800 97.8 4650
12 3300 98.7 4970
63 M5 6 0.4-2.4 16/2 2-20 2200 2000-nji ýyl 1050 1650-nji ýyl 112.1 5450
9 2800 112.5 5700
12 3400 112.9 5950
80 M5 6 0.4-2.4 16/2 2-20 2300 2000-nji ýyl 1110 1650-nji ýyl 140.3 5920
9 3000 140.7 6170
12 3700 141.1 6420

 

Trolleýbusly elektrik zynjyryny satyn almakdan alýan ajaýyp aýratynlygyňyz, size we operatorlara agyr ýük götermek üçin amatly we ajaýyp göteriş tejribesini bermek üçin enjamlaşdyrylan iň täze tehnologiýany ulanmakdyr.“Bison” -dan trolleýli bu ýokary göterijide alýumin korpusy bar, ol çeňňegi dakyp ýa-da motorly trolleý üçin ýerleşdirip biler, bu göterijini ulanmagyňyza we zynjyrly gaplar bilen standart görnüşde gelmegine amatly bolar ýaly amatly bolar.

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

company_pro

Satylandan soňHYZMAT

HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde

sh3

Mugt tehniki okuw

Islegleriňize görä size mugt tehniki taýýarlyk bereris;gurnamak we işe girizmek wagtynda ýerinde okuwy goşmak bilen.

sh4

Ömürboýy hyzmat etmek hyzmaty

Kepillik 12 aý, ömri abatlamak hyzmaty kepillik möhletinden ýokary bolup, ulanyja maddy bahasy we tehniki hyzmaty tölenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň