Simsiz uzakdan dolandyrmak Trolleý bilen goşa girder göteriji

Gysga düşündiriş:

Giriş :

Agyr wezipe, çydamly ýük zynjyryny geýiň

Bu göterijini aýratyn zerurlyklaryňyza görä düzüp bileris.Nädip boljakdygyny bilmek üçin bize ýüz tutuň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

M5, M4, M6 üçin görkezijiler, M7 zerur bolanda düzülip bilner

h-Esasy çeňňegiň ýokarky çägi, trolleýli tigirden çeňňek merkezine çenli aralyk

K-Trolleýiň aralygy

W- Trolleýiň esasy aralygy

H- Trolleýli tigirden beýiklige çenli beýiklik

 

 

6aa53a842dd744eb9c55ba176ac5973
45eaf029a3c54df5a93ec42fa028d67
Lkuwwatlylygy (t) Iş topary Boýy götermek (m) Göteriş tizligi (M / min) Pulle gatnaşygy Syýahat etmektizlik (M / min) Trolleýk aralygy(mm)K Trolleýiň esasy aralygy(mm)W Trolleýiň beýikligi (mm) H. Upperokarky çäk (mm) Iň ýokary tigir basyşy (kN) Agramy (Kg)
3.2 M5 6 0.8 / 5.0 4/1 2-20 1500 800 450 222 11.9 510
9 525
12 540
6.3 M5 6 0.8 / 5.0 4/1 2-20 1600 1000 450 480 20.9 632
9 652
12 672
10 M5 6 0.8 / 5.0 4/1 2-20 1600 1000 441 500 30.0 871
9 896
12 921
12.5 M5 6 0.66 / 4.0 4/1 2-20 1600 1000 441 500 40.5 890
9 915
12 940
16 M5 6 0.66 / 4.0 4/1 2-20 1800 1200 518 550 59.4 1314
9 59.7 1348
12 60.0 1381
20 M5 6 0.53 / 3.4 4/1 2-20 1800  1200  582 610 59.5 1718
9 1766-njy ýyl
12 1814
32 M5 9 0.8 / 3.3 6/1 2-20 2300 2200 740 1241 95 2826
12 2920
15 104 3091
2800
3199
18
40 M5 9 0.82-4.9 8/2 2-20 2300 1770-nji ýyl 731 1516 124 3474
12 3563
50 M5 6 0.53-3.2 12/2 2-20 2300 2000-nji ýyl 821 1500 97.1 4430
9 2800 97.8 4650
12 3300 98.7 4970
63 M5 6 0.4-2.4 16/2 2-20 2200 2000-nji ýyl 1050 1650-nji ýyl 112.1 5450
9 2800 112.5 5700
12 3400 112.9 5950
80 M5 6 0.4-2.4 16/2 2-20 2300 2000-nji ýyl 1110 1650-nji ýyl 140.3 5920
9 3000 140.7 6170
12 3700 141.1 6420

STERCRANESTRENGTH

Ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen tygşytly önümleri bermäge borçlanýar

Elektrik göterijileriniň ökde öndürijisi, ösen nemes düşünjesine, ajaýyp tehnologiki prosese we berk hil dolandyryşyna eýe bolup, tygşytly önümleri ygtybarly hil we oňat öndürijilik bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Kompaniýanyň önümlerine esasan ST elektrik zynjyr göterijileri, SH elektrik simli ýüp göterijiler, SDR elektrik arassa otag göterijileri, partlama garşy elektrik göterijileri, çeýe şöhle çyra kranlary, kantilýwer kranlary we enjam öndürmekde, awtoulag pudagynda giňden ulanylýan kran bölekleri girýär, transport we logistika, Energetika senagaty, metallurgiýa, gämi gurluşygy we beýleki köp ugurlar.

“Double Girder” elektrik simli ýüp göteriji, aşaky binalaryň gapdalyndaky amallara, esasanam wagtlaýyn gurlan ösümlik binalarynda ýa-da täsirli giňelýän ýerlerde ulanmak üçin maşynyň korpusy bilen şöhle ýollarynyň arasyndaky aralygy gysgaltmakda özboluşly optimal gurluşa mahsusdyr. binalaryň içindäki boşluklary ýokarlandyrmak enjamyň iň möhüm bölekleri zynjyr we tormoz ulgamydyr.

1. 500 kg-dan 80T-a çenli elektrik göterijilik ukyby, çeňňek görnüşi ýa-da trolleýbus görnüşi.

2. thehli elektrik zynjyrynyň göterijisinde CE şahadatnamasy bar.

3. lighteňil, ýöne gaty gabykly elektrik zynjyry.

4. Çeňňek ajaýyp güýç bilen gyzdyrylýar, döwmek kyn.

5. Basmak düwmesi, ýokary hilli uzakdan dolandyrmak.

6. Elektrik zynjyryny göteriji ýagyş örtügi, syýahat çäklendiriji, artykmaç çäklendiriji bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

7. Talap edişiňiz ýaly ýeke tizlik ýa-da goşa tizlik.

8. Üç fazaly elektrik zynjyry göteriji: 220V -690V-den naprýa .eniýe, 50 / 60HZ, 3 fazaly we biz bir fazaly zynjyr göterijisini hem öndürip bileris.

9. Reňk talap edilişi ýaly edilip bilner: gök, sary, mämişi, gyzyl we ş.m.

5000W

Gözleg we gözleg tejribesi

60P

senetçi

200T

Önüm seriýasy modeli

company_pro

Satylandan soňHYZMAT

HyzmatSerhetsiz ,STERCRANEHereketde

sh3

Mugt tehniki okuw

Islegleriňize görä size mugt tehniki taýýarlyk bereris;gurnamak we işe girizmek wagtynda ýerinde okuwy goşmak bilen.

sh4

Ömürboýy hyzmat etmek hyzmaty

Kepillik 12 aý, ömri abatlamak hyzmaty kepillik möhletinden ýokary bolup, ulanyja maddy bahasy we tehniki hyzmaty tölenýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň